Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Logo
     Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego - założona przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje od 2003 roku. Wśród głównych celów Fundacji są:
  • rozwój zasobów ludzkich administracji centralnej i lokalnej poprzez szkolenia i doradztwo,
  • rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstw poprzez szkolenia i wzrost efektywności systemów zarządzania,
  • podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych obywateli.

     Fundacja realizuje liczne projekty badawcze i projekty eksperckie dla instytucji mających wpływ na jakość kapitału ludzkiego w Polsce oraz przedsiębiorstw. Fundacja organizuje seminaria i konferencje naukowe poświęcone praktyce i teorii zarządzania kapitałem ludzkim.
Copyright © FRKL 2006